کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 21
1. بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/jhr.2018.104890.1156

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش


5. بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22108/jhr.2017.76329

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی


8. تأثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین‌داری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-106

10.22108/jhr.2017.21393

محمد رضا علم؛ سجاد کاظمی


11. بازکاوی نقش انگلستان و کمپانی هند شرقی در جدایی افغانستان از ایرانِ دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 97-118

امیر آهنگران؛ محمد تقی مختاری؛ محمد حسن رازنهان


14. جنبش ظفار، 75 – 1965

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-120

نورالدین نعمتی


15. تیمورتاش و بحرین 1306 تا 1312ش/1927 تا 1934م

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-22

محمدامیر شیخ نوری؛ ابوذر خسروی


16. تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-72

اصغر منتظرالقائم؛ سید مسعود شاهمرادی


19. عبور از گدروزیا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-66

رضا مهرافرین؛ سید رسول موسوی حاجی


20. حکام سیستان از تشکیل سلسله قاجار تا تسلیم علی خان سرابندی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-34

جلیل نائبیان؛ محمدامیر شیخ نوری؛ محمد پیری