کلیدواژه‌ها = ژاپن
تعداد مقالات: 2
2. واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-60

حمیدرضا پاشازانوس؛ احسان افکنده