نویسنده = فریدون الهیاری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-17

10.22108/jhr.2017.103542.1117

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی


2. گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-120

10.22108/jhr.2017.104528.1145

ابوالحسن فیاض انوش؛ ندا عظیمی زواره؛ فریدون الهیاری


3. نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-54

علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ سمیه بختیاری


4. ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-36

محسن مؤمنی؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری


5. نقد و بررسی تحلیلی نظریه کرد بودن لرها

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-14

فریدون الهیاری؛ اصغر فروغی؛ عزت الله عبداللهی نوروزی


6. تحلیل و نقش رقابت‌های حمدانی ـ بریدی در رشد و ارتقای آل‌بویه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 33-40

علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ عبدالرفیع رحیمی


7. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 1-24

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی